CHHT mashg’ulotlarida qo’llaniladigan TTV (texnik ta’minoti vositalari)

CHHT mashg'ulotlarida qo'llaniladigan TTV (texnik ta'minoti vositalari)

CHHT mashg’ulotlarida qo’llaniladigan TTV (texnik ta’minoti vositalari)

Ta’lim texnik vositalari  ta’lim muassasasi  o‘quv — moddiy bazasining elementlaridan biri hisoblanadi  va   o‘quv jarayonida tatbiq qilinadigan texnik qurilmalarni o‘zida mujassam etadi.

YOCHQBT  xonasi   quyidagi   texnik    vositalar  bilan   jihozlanishi  lozim :

  • Kompter majmuasi (so‘ngi  rusumli);
  • Kinoproektor;
  • DVD ROM, yoki vidiomagnitafon;
  • CHizmachilik va maxsus plyonkalar (kodoskop) va ular uchun asbob-anjomlar va priborlar to‘plamiga ega  bo‘lgan   grafoprektom;
  • diaproektor (DM-3, «Svet», UP-2 «LETI-60» LSI) yoki kadriproekt («Vitaz», «Kadr»,

«Krugozor»);

  • 8 mm li kinoproekt («Kvant», «Rus», «Mayak», «Luch-2m»); — magnitafon (etidoskop).

«Ta’lim te xnik vositasi» atamasi ikki tushunchani o‘z ichiga oladi:

1.Hususiy texnik qurilma (kompyuter texnologiyalari,  vidioproektor, dioproektor, kinoproektor ,  televizor, magnitafon va h);

2.Ta’lim vositasining o‘zi (darslarning multimediyalari,  mashg‘ulotning elektron  variantlari,slaydlar, kinofilmlar, magnitogrammalar va h).

Bu erda, shubhasiz, ta’lim vositasi eng muhimi hisoblanadi.

U o‘quv ma’lumotini  tarqatuvchisi, ta’lim oluvchilar bilish faoliyatini tezlashtiruvchi vosita hamdir.

TTV tavsiflanadigan bir qancha belgilar mavjud  tuzilishiga oid, tashkiliy, sezish

organlariga ta’sir  qilishiga  ko‘ra  va h.

Harbiy pedagogikada ta’lim jarayonida hal qilinadigan masalalarning  xususiyatiga  ko‘ra   tavsiflanishi keng tarqalgan.

 1.Ta’lim berishning texnik vositalari (MBTV).

Ularga kompyuter va boshqa texnik  vositalar yordamida multimediyalar, mashg‘ulotning elektron  variantlari, slaydlar orqali  o‘rganiladigan ma’lumotni berishga imkon beradigan kinofilmlar, rasmlar, tiniq plyonkali sxemalar, fonogrammalarni televizion aks etish, magnit yozib olish va h. audivizual qurilmalar kiradi. Bu erda shuningdek blankalar, jadvallar va sxemalar ko‘rinishidagi bosma  tarqatma materialni ham kiritish mumkin. Bu guruh eng keng tarqalgan va ilgarigi vaqtlardan buyon   ishlatilib kelinadi. Ularga dioproektor, kadrproektor, kinoqurilma, kadoskop va h. kiradi.Hozirgi  vaqtda  ta’lim  berishda  ulkan imkoniyatlarga  ega  bo‘lgan  zamonaviy  texnik  vositalari keng tarqalib  respublikamizning  barcha  xududlariga keng  tarqaldi.

SHuning  uchun   davlatimiz  bu  ishlarni o‘z  vaqtida  kechiktirmasdan   olib  borilishi  uchun  kadrlar masalasiga diqqat  e’tiborni qaratmoqda.

2.Joriy va yakuniy bilimlarni nazorat  qilish  (imtihon, sinov ) uchun bilimlarni nazorat  qilish  texnik vositalari (BNTV).

Nazorat mashinalarini tatbiq qilish, nazorat nazorat natijalarini ortiqcha  vaqt sarflamasdan olish mumkin, savollar  soni  etarli  bo‘lganida  (test savollari)esa  boho qo‘yilgan  natija  bilan bo‘ladi.  savollari soni va baho bilan nazorat natijalarini olishga imkon beradi («P-4 kompyuter majmuasi»«Kion-5», «Ekzamentor-men», «Signal-!», «Ankord», «Lira»).

3.Amaliy  ko‘nikmalarini singdirish texnik vositalari (trenajyorlar).

Jangovar      texnika,           qurol-yarog‘    va        boshqalarda    ishlashda         ta’lim   oluvchilar amaliyko‘nikmalarini singdirish va takomillashtirish uchun  xizmatqiladi.

  1. Mustaqil ta’lim olish  texnik vositalari.

Ma’lum bir dastur bo‘yicha o‘quv ma’lumotlarini berilishini  ta’minlaydi va  kompyuter yoki EHM bazasi yordamida o‘zini nazorat  qilishni amalga oshirishga imkon beradi (so‘ngi  rusumli  kompter, «Repetitor-MEN», avtomatlashtirilgan ta’lim sistemasi ATS). Ko‘rgazmali  qurollar — pedagogikaning muhim didaktik prinsipi, bunga ko‘ra darsda qabul qilinadigan aniq namunalar talabalar bilan o‘rganiladigan materialni yaxshi o‘zlashtirib olishga yordam beradi. Darslarda ko‘rgazmali qurollar va taktik vositalarni tatbiq  qilinishi  talabalar e’tiborini  eshitib  qabul  qilishlaridan ko‘rib  qabul qilishlariga qaratilib  va bir  vaqtning  o‘zida     navbatdagi o‘quv materialini eshitish   orqali   ongli qabul  qilishga  va bilish faoliyatini faollashtirishga tayyorlaydi. Ko‘rgazmali  qurollar yoshlarni chaqiruvga  qadar  boshlang‘ich tayyorgarligi ishida  alohida ahamiyatga ega bo‘lib jang maydonida askarning ishonch bilan   harakatlanishlari  uchun zarur  bo‘lgan usul va ko‘nikmalarni  shakllantirishda bosh vazifalaridan biri   hisoblanadi.

U yoki bu ko‘rgazmali  qurol yoki  ta’lim texnik vositalarining tatbiq  qilinishining pedagogik samaradorligi   talaba   qanchalik faol va qunt bilan ishlaganiga   qarab oshib boradi. O‘qish va bilim orttirish borasida talabalarni o‘zlari yasay oladigan maket, model va ko‘rgazmali   o‘quv       qo‘llanmalarini tayyorlashga jalb etish foydadan holi emas. Ma’lum bir ko‘rgazmali qurol va ta’lim texnik vositalarini qo‘llanishining maqsadga muvofiqlik mezoni.o‘quv vaqti tejalishi va darsni foydali koeffitsentining ta’sir etishini ko‘payishidadir. Agar ko‘rgazmali vositalarni tatbiq etish   o‘quv vaqtining tejalishiga olib kelmasa, unda ular  noo‘rin tanlangan, darslardan oqilona foydalanilmagan yoki mazkur mashg‘ulotda ularning umuman keragi yo‘q deb  topiladi.  Darsga ko‘rgazmali qurollarni tayyorlashda nafaqat kerakli vositalar, sxemalar, plakatlar, maketlar, o‘quv  quroli va hakozolarni  tanlash (tayyorlash), TTV moslama va qurilmalar havfsizligini tekshirish, balki ko‘rgazmali vositalarni tatbiq qilish  uslubiyotini ishlab chiqilishini ham o‘z ichiga oladi

-Tatbiq  qilishni  maqsadini aniqlash;

-Ular bilan ishlash uchun ajratilgan  vaqtni  aniqlash;

  • Mashg‘ulot (dars)ning pedagogik mazmunida   qo‘llanmaning  o‘rni.

Aytaylik, harbiy  rahbar (CHQBTO‘)  mashg‘ulotda YOCHQBT  xonasida ko‘rgazmali vositani tatbiq  qilmoqchi (nazariy mashg‘ulotda«Harbiy ish asoslari» bo‘yicha o‘quv  filmlari). Butun  filmning namoyishi 25-35 daqiqa egallashini nazarda tutgan holda  har bir  juftlik darsda film parchasini 18-20 daqiqadan  ko‘rsatish lozim.Filmni talabalarga darsdan  tashqari   soatlarda mazkur mashg‘ulotda olingan  bilimlarni mustahkamlash  maqsadida to‘laligicha namoyish etish maqsadga muvofiq  bo‘ladi. Darsni o‘quv filmini  ko‘rsatish bilan o‘tkazish  mumkin emas, sababi filmni  o‘zi  mashg‘ulot  oldiga qo‘yilgan maqsadini to‘laqonli amalga oshira olmaydi. SHu bilan birga talabalar ko‘p  holda ko‘rsatiladigan material syujeti, tashqi  chiroyi, ta’rifiy tomonlari bilan chalg‘ib ketadi, o‘rganilayotgan  savollar bilan bog‘liqlikni yo‘qotadi. SHuning uchun ko‘rgazmali qurollar va TTV ni tanlashda ularning o‘rganiladigan materialni nazariy qoidalari  bilan bog‘liqlik darajasini e’tiborga olishi lozim.CHHT mashg’ulotlarida qo’llaniladigan TTV (texnik ta’minoti vositalari)

Ta’lim  muassasasilari uchun o‘quv qurol-aslahalar, kichik kalibrli miltiq   o‘quv texnikasi va  buyumlarini  O‘R Mudofaa vazirligi tomonidan belgilangan  me’yorlar (ro‘yxat) ga ko‘ra bepul   (ro‘yxatning 4-ilovasi, YOCHQBT dasturi — 2005 y, 59 b. qarang) beriladi.

Ta’lim muassasasiga beriladigan o‘quv quroli quyidagilarga ega bo‘lishi  kerak:

  • Stvolning o‘q solinadigan (kazennoy chasti) qismida pastda AKM-48 mm bo‘lgan   kenglik va uzunlikdagi stvoli yo‘li boshida hosil  bo‘lgan   ikki tomoni ochiq tirqishli segment kesik; (na  kazennoy  chasti  stvola snizu  segmentnыy vыrez  s  obrazovaniem  v  nachale  kanala  stvola  skvoznoy  prorez  shirinoy  i  dlinoy  u  AKM-48 mm);

-Arralangan  zarbalrvchi  nayza; (spilennыy  boek);

-Stvolning old qismining yuqorisida va stvol qutichasi pastida ikki tomoni ochiq uzun yoriqlar, qurolning taxta va plastmassa qismlari qora rangga bo‘yalgan bo‘lishi  kerak. O‘quv  quroli, kichik kalibrli miltiqlar,   o‘quv       texnika va  buyumlar MIB  orqali okrug qo‘mondoni bilan belgilangan tartibda  harbiy okruglar naryadlari bo‘yicha beriladi.   O‘quv      quroli, kichik kalibrli miltiqlar  ta’lim muassasasi  va  o‘quv  punktlariga  faqat ichki ishlar organlari ruxsatnomasi bilan  ta’lim muassasasi va korxona direktorining ishonchnomasiga   asoslanib  beriladi.CHHT mashg’ulotlarida qo’llaniladigan TTV (texnik ta’minoti vositalari)

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba