Yumshoq o’yinchoq tayyorlash uchun zaruriy ashyolar

Yumshoq o'yinchoq tayyorlash uchun zaruriy ashyolar

Yumshoq o’yinchoq tayyorlash uchun zaruriy ashyolar.

Hozirgi paytda yumshoq o‘yinchoqlarga bo‘lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Shunga ko‘ra‚ biz maktabgacha tarbiya muassasalari tarbiyachilari, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ishlarini yengillashtirish maqsadida asosan qo‘g‘irchoq teatri to‘garaklarida qo‘llanib kelinayotgan o‘yinchoqlar namunasini e’tiboringgizga havola etishni lozim topdik. Bu o‘yinchoqlar tarkibiga, bezaklariga sharoitdan kelib chiqib va mahoratingizga ko‘ra ayrim o‘zgarishlar kiritishingiz mumkin. O‘yinchoqlarni berilgan katakchalar yordamida 2,3,4 va bir necha marta kattalashtib andozani unga ko‘ra tayyorlash qulaydir. Tikish usullarini esa yaxshi bilasiz.

Har bir o‘yinchoqning qismlari bir-birga tikilgach, ichki qismlarini tashqariga ag‘darishni unutmang. Lekin uning ichiga esa gazlama bo‘laklari, qiyqimlar, paxta tiqilishi mumkin. Ayrim o‘yinchoqlarning old va orqa oyoqlari mahkam turishi uchun simdan karkas sifatida foydalaniladi. Ko‘z, shoxchalarni yog‘ochdan ham tayyorlash mumkin. Ba’zan ko‘z sifatida chiroyli tugmachalardan ham foydalanish tavsiya etiladi. Mazkur detallar kartondan yasaladigan bo‘lsa, guash, akvarelda bo‘yalib, ustidan lak qoplanadi.Yumshoq o’yinchoq tayyorlash uchun zaruriy ashyolar

Kerakli asboblar:

 1. Ignalarning turli katta kichiklari.
 2. G‘altakli turli rangdagi iplar.
 3. Rangli mulina iplari.
 4. Turli rangdagi ipakli iplar.
 5. Qaychi 6 dona.
 6. Ombir 1 dona.
 7. Yog‘ochli, temirli tayyoqcha (paxta to‘ldirish uchun)
 8. Tikuv mashinasi.
 9. Oddiy qalamlar.
 10. Loy yasashda ishlatiladigan tayoqcha.
 11. Rasm chizish uchun mo‘yqalamlar.
 12. Doiraviy ombur 2 dona.
 13. Har xil kattalikdagi igna.
 14. Har xil rangdagi №10, №40, №50, №60 turli qalinlikdagi iplar.
 15. Har xil rangdagi ipak ip.
 16. Dag‘al iplar.
 17. Yumshoq jag‘li ombir.
 18. O‘tkir jag‘li ombir.
 19. Dumaloq yog‘och (paxta tikish uchun)

Kerakli ashyolar:

Yumshoq o‘yinchoq uchun iloji boricha yangi mato yoki avvaldan yuvib, dazmollangan satin, barxat, shtapil, paxmoq, chit, junli matolar.

O‘yinchoq hayvonlarni tayyorlash uchun, sun’iy va tabiiy jun matolaridan foydalaniladi. Tana‚ yuz ko‘rinishlarini tasvirlovchi qo‘g‘irchoq o‘yinchoqlari uchun shifon‚ shoyi matolar. Yuz uchun och pushti, och jigarrangi matodan olinadi.

Kiyimlari uchun: rangli matolar. Soch uchun:  sun’iy iplar, viskoza, qismlarni biriktirishda 1-2 mm yumshoq simlardan o‘yinchoqlarni jixozlashda, har xil tugmacha, biser, tisma, lentachalar, shnurlar hamda eskiz tayyorlash uchun plastilin zarur. O‘yinchoq ichini paxta, sintefon‚ trikotaj chiqindilari, averlo tikishda chiqqan qirindilar‚ yog‘ochdan chiqqan qipiq bilan to‘ldirish mumkin.

Yumshoq o‘yinchoq tayyorlashga o‘rgatish ishini nimadan boshlash kerak?

Dastlab, bolalarni igna ushlashdga‚ igna to‘g‘nog‘ichdan o‘rinli foydalanishga, so‘ng eng oddiy chok turlarini tikishga o‘rgatish zarur. Chok turlarini o‘rgatish uchun amaliy bir necha ish tavsiya etiladi (ro‘molcha tikish, xaltacha, kitob uchun xatcho‘p) bu esa bolalarni chok turlarni tikish malakasini egallashlariga sharoit yaratadi. Bolalarda igna bilan ishlash malakasi hosil bo‘lgandan so‘ng, oddiy model tayyorlashga o‘tiladi. Kichik bolalar qo‘lda tikadilar, kattaroq bolalar tikuv mashinada tikishlari mumkin.

Yumshoq o‘yinchoq tayyorlash jarayoni quyidagi ishlardan iborat: mato tanlash, g‘ijim bo‘lak matoni dazmollash, matoga andozani chizish, qismlarni bichish, tikish, ichini to‘ldirish‚ ustini jihozlash.

Andoza kartondan tayyorlanadi. Bichishda mato ikkiga buklanadi, uning  chap tomoniga andoza qo‘yib, uchi yaxshi ochilgan qalam bilan tayyorlanayotgan bo‘lsa, andoza har bir bo‘lak mato ustiga ipini qiyalab yo‘nalgan tomoniga  qo‘yiladi. To‘q mato bo‘lsa, andoza oq yoki sariq rangli qalam bilan, och rangli mato bo‘lsa qora rangli uchi yaxshi ochilgan qalamdan foydalaniladi.

Chizib olingan mato har tomonidan 0,5 sm chok uchun qoldirib, qirqiladi, so‘ng qo‘lda yoki mashinada tikiladi. Burchaklari o‘ng tomonidan chiqariladi. Tayyor tikilgan shakl metal tayoqcha yordamida o‘tmas tomoni bilan o‘ngiga ag‘dariladi.

Agar o‘yinchoq tabiiy jundan tayyorlanayotgan bo‘lsa‚ chok xaqi qoldiriladi, chetlari qalin ipda tikiladi. O‘yinchoq titiluvchan matodan bo‘lsa chok xaqi qodirilmaydi, o‘yinchoq bichib bo‘lgandan so‘ng, ustki qismdan halqa choki bilan tikiladi.Yumshoq o’yinchoq tayyorlash uchun zaruriy ashyolar

Hayvon va qushlarni tikish quyidagi qoida bo‘yicha: avval tana va qorin qismlar bir biriga tikiladi. Shaklning ikki yarmi tayyor bo‘lgandan so‘ng ularni birga tikiladi. Shakl o‘ngiga ag‘darilib, ochiq qoldirilgan joydan ichi to‘ldiriladi, qismlar bir-biriga ko‘rinmas chok bilan birlashtirib tikiladi. O‘yinchoqning ichi paxta yoki mayda mato qiyqimlari bilan to‘ldiriladi oyoq qismlarini tayoqcha  yordamida to‘ldiriladi. Bolalar texnik jarayon  bilan tanishtirilgandan so‘ng o‘yinchoq tayyorlashga o‘tiladi.

O‘yinchoq tayyorlanishning murakkablik bosqichiga qarab ikki guruhga ajratiladi:

1-guruh (kichik bolalar) yengil to‘ldiriladigan o‘yinchoqlar (tovuq, matreshka qo‘g‘irchog‘i, pingvin, o‘rdakcha, kuchukcha, filcha, quyoncha, ayiqcha, xo‘tikcha, jirafa, pastki qismi  tikilgan qo‘g‘irchoq).

2- guruh qo‘g‘irchoq teatri uchun qo‘g‘irchoq personajlari (ayiqcha, maymuncha, qo‘g‘irchoq, mushuk, sim sinch o‘rnatilgan o‘yinchoq).

Eslatma:  berilgan andoza qanday kattalikda bo‘lsa shundayligicha tikilishi kerak. Kattalashtirishga berilgan, kattalashtirishi kerak bo‘lgan o‘yinchoq katak ichida chiziladi.

O‘yinchoqlar tayyorlashni kattalar ham, bolalar ham yaxshi ko‘radilar. Bular bolalar uchun bir ermak o‘yin bo‘lsa, kattalar uchun bolalar qalbiga yo‘l topishdir. O‘yinchoqlar yasash bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. saviyasini kengaytiradi, ijodiyotga qiziqishni tarbiyalaydi. O‘yinchoqlarni bolalar bilan birga yasash va mehnat qilish bo‘lib qolmasdan, balki ijod qilish, fikrlash hamdir. Ular o‘zlari yasagan o‘yinchoqlarida o‘zlarini ajoyib-g‘aroyib istaklarini, muhabbatlarini, mehnatlarini sarflaydilar. Shuning uchun ularning mehnatlarini qadrlash va mehnat qilishga qiziqtirish lozim. Bu esa ularda maqsadga intiluvchanlik, tashabbuskorlik, tirishqoqlik, o‘zaro yordam berish, mehnatsevarlik, e’tiborlilik, batartiblikni tarbiyalaydi.

Qo‘g‘irchoq teatri, mazmunli-rolli o‘yinlar, ertaklar, hikoyalar uchun qo‘g‘irchoqlarni tayyorlash ancha mehnatni talab qiladi. Shuning uchun kattalar bolalarga andozalarni tayyorlash tikish yo‘llarini tushuntirib berish zarur. O‘yinchoqlarni tayyorlashda har xil matolar qiyqimlaridan, eski kiyimlardan foydalanish mumkin (chit, pahmoq, trikotaj, junli matolar, movut, eski telpaklar).

Muallif:  Xasanova Sh.T.

mavzular

manba