Akkord va uning turlari

O’qituvchi darsni shu tartibda tugatishi yoki o’quv materialini talaba yoki (talabalar) tomonidan yakka tartibda qanday o’zlashtirilganini yana bir bor o’z-o’ziga baho berish tartibida nazorat qilish uchun (charxpalak) texnologiyasidan foydalangan holda o’qilgan va o’zlashtirilgan matnlar asosida tayyorlangan tarqatma materilallarni talabaga tarqatib