Аксонометрик проексиялар. Аксонометрик проекциялар ва уларнинг ҳосил бўлиши. Аксонометрик ўқлар, уларнинг йўналиши, қисқариш коэффициентлари ва улар орасидаги боғлиқлик.

Аксонометрик проекциялари, аксонометрик проекциялар ва уларнинг ҳосил бўлиши. Аксонометрик ўқлар, уларнинг йўналиши, қисқариш коэффициентлари ва улар орасидаги боғлиқлик. Шу билан бирга оддий геометрик шакллар, деталь, модел ёки буюмларнинг аксонометрик проекцияларда, хусусан, изометрик, диметрик проекцияларини бажариш келтирилган.