Amaliy psixolog faoliyatining asosiy ko`rinishlari

Amaliy psixolog faoliyatining asosiy ko`rinishlari yosh davr taraqqiyotining muayyan mеzonlariga muvofiqligini aniqlash maqsadida psixolog bolalar, o`quvchilar, maxsus maktab va bilim yurti tinglovchilarini, oliy o`quv yurti talabalarini psixologik tеkshiruvdan o`tkazib, ularning kamolot darajalarini bеlgilash.