Amerika qo’shma shtatlari iqtisodiyoti

AQSHda bozor iqtisodiyotining rivojlanish omillari xususiyatlari, ARSH iqtisodiyotining tarkibi va rivojlanish dinamikasi, Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining AQSH iqtisodiyotiga ta’siri va undan chiqish yo’llari