Amir Temur va temuriylar davrida o‘zbek davlatchiligining yuksalishi: ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot

Amir Temur va temuriylar davrida o‘zbek davlatchiligining yuksalishi: ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot haqidagi ma’lumotga ega bo’lasiz.