“Биология” таълим йўналишида “Анорганик кимё” курсини дидактик такомиллаштириш(ўқитувчилар тайёрлайдиган олий ўқув юртлари мисолида)

“Биология” таълим йўналиши учун “Анорганик кимё” курсининг тузилиши ва мазмунини дидактик такомиллаштириш. Биология ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини юқори савияга кўтариш учун зарур бўлган кимё ва биология фанлари ўртасидаги боғлиқлик компонентлари ва мазмунини аниқлаб фанлараро алоқадорликдаги такомиллашган мазмунни ўқитиш технологиясини ўқув жараёнига жорий қилиш асосий мақсадимиз ҳисобланади.