Boshlang’ich sinf darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish

AKT rivojlantirish to’g’risidagi O’zR Prezidenti Farmonlari, VMning Qarorlari va XTVning me’yoriy hujjatlari