Boshlang’ich sinf darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

AKT rivojlantirish to’g’risidagi O’zR Prezidenti Farmonlari, VMning Qarorlari va XTVning me’yoriy hujjatlari