Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari malakasini oshirishga qo‘yilgan davlat talablarining mohiyati

O‘z mutaxassisligi bo‘yicha ilmiy-tadqiqot, metodik ishlarni olib borish talablarini bilishi, amaliyotga tatbiq eta olishi.