C++ TILI VA Unda dasturlar yaratish

I. Kirish. C++ tili haqida ma’lumot. II. Asosiy qism: 1. C++ da Tiplar va operatorlar 2. C++ da Structuralar 3. Class bilan tanishuv. III. Amaliy qism: C++ tilida dasturlar yaratish.