Даволаш факультети акушерлик ва гинекология кафедраси

АКУШЕРЛИК ПЕРИТОНИТ – кесар кесиш, криминал аборт ёки яллигланиши бор туккан аёлларда корин парда яллигланиши. УЧРАШИ – акушерлик амалиётида – 0,1-0,2 %. ОНАЛАР УЛИМИ сабабчиси сифатида – 2-3 уринда. КУЗГАТУВЧИСИ – купинча ичак таёкчаси.