Электромагнит майдонлар ва тўлқинлар

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОН (ЭММ) – материянинг ўзига хос кўриниши бўлиб, ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлган ва шартли равишда бир бирини юзага келтирувчи электр ва магнит майдонлари мажмуасидир.