Эмпирик социологик тадқиқотларни ташкил этиш ва умумлаштириш

Эмпирик социологик тадқиқот-ягона дастур ва услубиёт билан амалийасосда ижтимоий ҳаёт, ходиса ва жараёнлари тўғрисида олинган эмпирик маълумотларни таҳлил қилиш, умумлаштириш, зарур амалий таклифлар, тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.