Эс-хуш бузилиши синдроми

Такдимотда Эс-хуш бузилиши классификацияси, патогенетик куринишлари, этиологик факторлар, клиник куринишлари ва кечиши, диагностика ва даволаш принциплари ёритилган. Такдимот слайдларини асосий кисмини илюстрацион расмлар ва схемалар ташкил этади. Такдимотда янги чет эл адабиётлари маълумотлари ва интернет маълумотларидан кенг фойдаланилган. Такдимот талабаларга тушунарли килиб тузилган. Такдимотга мос равишда маъруза матни ва видеолавхалар мавжуд. Бундай такдимотлар талабаларга “Хуш бузилиши синдроми” тугрисида чукур илм эгаллашга ва билимини мустахкамлашга ёрдам беради.