Geometrik yasashlar

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Chizma qurollari yordamida geometrik masalalarni grafik usulda yechish.