Grafik muharrirlar

Grafik muharrirlar – Windows tarkibidagi oddiy Paint vositasidan tortib, uch o’lchovli grafik muharrirlargacha bo’lgan dasturiy vositalarning katta oilasini tashkil qiladi. Grafik ma’lumotlarni tashkil qilish hamda ular bilan ishlash uslublariga ko’ra rastrli va vektorli muharrirlarga bo’linadi.