Идентификация ва аутентификация модели, усуллари ва воситалари.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

 Идентификация ва аутентификация модели, усуллари ва воситалари.