Internet tizimi va uning resurslari haqida tushuncha

Internet tizimi xaqida tushuncha.