Iplarni oxorlash

Oxor tayyorlashda quyidagi moddalar ishlatiladi: Yelimlovchi moddalar parchalovchilar, yumshatgichlar, antistatiklar, gidroskopik moddalar, mogorlatmovchilar, erituvchi moddalar, ko’pik yo’qotuvchi moddalar.