Iqtisodiy geografiya va ekologiya” fanining predmeti, mazmuni, maqsadi va vazifalari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Iqtisodiy geografiya va ekologiya” fanining predmeti, mazmuni, maqsadi va vazifalari mavzusi doirasida slaydlar asosida tayyorlangan