Iqtisodiy geografiya va ekologiya” fanining predmeti, mazmuni, maqsadi va vazifalari

Iqtisodiy geografiya va ekologiya” fanining predmeti, mazmuni, maqsadi va vazifalari mavzusi doirasida slaydlar asosida tayyorlangan