IV боб. Таълим назарияси. V боб. Ўрта махсус, касб-ҳунар билим юртини бошқариш ва унга раҳбарлик қилиш

IV боб Дидактика фанининг предмети ва вазифалари Таълим жараёнининг мохияти, қонунияти, принциплари Турли типдаги касб — ҳунар коллежларида таълимнинг мазмуни. Турли типдаги касб-ҳунар коллежларида таълимни ташкил этишнинг ташкилий шакллари Таълим жараёнининг умумлашган педагогик технологиялари V боб. Ўрта махсус, касб-ҳунар билим юртини бошқариш ва унга раҳбарлик қилишнинг назарий-педагогик асослари. Касб-ҳунар коллежларини бошқаришнинг принциплари, шакл ва методлари. Касб-ҳунар коллежлари ички назоратининг ташкилий-педагогик асослари Касб-ҳунар коллежи раҳбарининг иш услуби ва обрўси. Касб-ҳунар коллежини кадрлар билан таъминлаш, уларни жой-жойига қўйиш ва малакасини ошириш Ўкув юрти ишини режалаштириш, методик ишлар, дарс кузатиш ва уни таҳлил килиш Ўқув юртида илғор педагогик тажрибаларни шакллантириш, умумлаштириш ва ёйиш.