Jahon xo’jaligida rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyoti

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Taqdimotda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishining umumiy qonuniyatlari, rivojlangan mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi ishtirokining umumiy xususiyatlari, ayrim rivojlangan mamlakatlarning tashqi iqtisodiy faoliyati va ularning eksport va import tovar tuzilmalari haqida bayon qilingan