Жиноят таркибининг объектив белгиларига кўра қилмишни квалификация қилиш.

Тақдимотда жиноят объектининг қилмишни квалификация қилишдаги аҳамияти, жиноятни квалификация қилиш учун объектив томон белгиларининг аҳамияти, сабабий боғланиш тушунчаси ва унинг жиноятни квалификация қилишдаги аҳамиятини ёритиб берган.