Konstitutsiya – barqaror taraqqiyot kafolati

Tadbir taqdimoti