Корпоратив молиялар

Молиялар бу — жамғармалар, шу жумладан корпорацияларнинг марказлашган ва марказлашмаган пул воситаларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш жараёнидаги иқтисодий муносабатлар тизимидир.