Lexical relations in discourse

Ushbu taqdimot diskurs (matn)da uchraydigan leksik birliklar to’g’risida