Madeniyattaniw pa’ninin’ predmeti ha’m waziypasi

Madeniyattaniw paninin’ tiykarg’i ma’selesi insan bolip esaplanadi. Solay eken madeniyat bul insan jaratqan narseler bolip esaplanadi. Madeniyatsiz jamiyet bolmag’aninday, madeniyatta jamiyetten tisqarida bar bolmaydi. En’ qiyin jamiyetlik waqiyaliq sipatinda madeniyattin’o’zine ta’n o’zgeshelikleri sonda ol insaniyat awladlarinin’ miynetleri ha’m bilimlerin o’zine sindirip aladi, saqlaydi ha’m barqulla bayitip baradi.