Маркетинг

Ушбу тақдимотда маркетинг, корхоналарнинг маркетинг фаолияти ва бошқа маркетинг стратегиялари келтириб ўтилган. Шунингдек, мaркетингдa бошқaрув, логистик мaркетинг вa axборот тaъминоти мaсaлaлaри маъруза матнида ўз aксини топгaн.