Marketingning nazariy asoslari, kursning predmeti va o‘rganish usullari

Marketingning nazariy asoslari, kursning predmeti va o‘rganish usullari mavzusi doirasida slaydlar asosida tayyorlangan.