Massivlar va strukturalar

Massivlarni strukturalar elementi sifatida ishlatilishi xech qanday kiyinchilik tug‘dirmaydi. Biz yuqorida simvolli massivlardan foydalanishni ko‘rdik. Quyidagi misolda fazoda berilgan nuqtaviy jismni tasvirlovchi komponentalari jism massasi va koordinatalaridan iborat struktura kiritilgan bo‘lib, nuqtaning koordinatalar markazigacha bo‘lgan masofasi hisoblangan.