Mehnat qo’shiqlari

Taqdimotda qo’shiq haqida ma’lumot, mehnat qo’shiqlari va ularning turlari, dehqonchilik bilan bog’liq qo’shiqlar, chorvachilik bilan bog’liq qo’shiqlar va o’zbek xalq qo’shiqlarining tarbiyaviy ahamiyatilari ochib berilgan