Menejment madaniyati va uslubi

,,Madaniyat” tushunchasi rivojlanish darajasining umumlashtiruvchi ko’rsatkichi bo’lib, bir qancha ma’noni bildiradi. Inson faoliyati moddiy va ma’naviy boyliklar yaratuvchi turlarga bo’linadi. Shu sababli moddiy va ma’naviy madaniyat farqlanadi