Менежментда мотивациялаштириш ва назорат

Мотивлаштириш тушунчаси мазмуни ва моҳияти. Мотивлаштириш назариялари. Назорат моҳияти ва мазмуни. Назорат турлари.