Menejmentning metodologik asoslari

Тabiatdagi va jamiyatdagi turli jarayonlarni ro’y berish va rivojlanish qonuniyatlarini ochib beruvchi keng ko’lamli bilimlar to’plamidir.