Mijozlarga xizmat ko’rsatish me’yorlari

1. Mijozlarga xizmat ko’rsatish me’yorlarini ko’rib shiqish va uni mey’yorlarini buzilish xolatlarini o’rganish: 2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi va O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonunini amalga oshirish. 3. Mutaxassislarni o’qitishning yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanish.