Musiqa tariхi

Taqdimotda musiqa tarixidan ma’ruza texnologik xaritasi keltirilgan