Mutaxasislika kirish

O`qituvchining ko`p qirrali va murakkab faoliyati zamirada yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash ularni ilmiy bilimlari bilan qurollashtirish kabi muxim vazifalar yotadi