Oliy ta`lim tizimida talabalarning mustaqil ta`limi mazmuni, metodi va vositalari ва унинг таълим-тарбия даги ўрни

Chizmachilik ta`lim jarayonida mustaqil ta`lim mazmuni va uni tashkil qilish texnologiyasini ishlab chiqish. Ilmiy-metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat