O’zbek xalq kuyi “Yallama yorim”

Musiqa ijrochiligidan ta’lim berish o’qituvchidan turli bilim, ko’nikma va qobiliyat talab etadiganishdir. O’qituvchi uchun faqat sozanda bo’lishning o’zi etarli bo’lmay, undan pedagogic fikrlash, o’quvchining ichki dunyosiga ko’ra bilish, uning individual xususiyatlarini hisobga olish kabi sifatlarga ega bo’lish ham talab etiladi.Cholg’u ijrochiligidan ta’lim beradigan o’qituvchi umumiy pedagogika va psixologiya sohalaridan ham xabardor bo’lishi kerak.