O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va mustaqil davlat

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi