Ўзбекистонда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар борасидаги қонунчилик

Mazkur taqdimotda «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar» to’g’risidagi qonun. Vijdon erkinligi tushunchasi. Dunyoviy davlat va din. Diniy e’tiqod erkinligi. Siyosat va din. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar masalasi. Dinni davlatdan ajratilishi. Diniy tashkilotlarning ma’naviy faoliyati. Mustaqillik va din. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi tomonidan vijdon erkinligining kafolatlanishi. Diniy qadriyatlarning tiklanishi. Komil inson tarbiyasidagi ularning o’rni. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida”gi yangi tahriragi qonun mazmuni va mohiyati.Bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza taqdimot talabalarning “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy marifiy asoslari” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.