O’zbekistonda yoshlarning ish bilan bandligini oshirishda davlat siyosatining o’rni.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Иқтисодиёт ва ижтимоий сиёсат,