O‘zlashtirish va ma’lumotlarni ekranga chiqarish operatorlari

Dars maqsadi: O‘quvchilarni Paskal dasturlash tilidagi o‘zlashtirish va ma’lumotlarni ekranga chiqarish operatorlari bilan tanishtirish. Asosiy tushunchalar: O‘zlashtirish va ma’lumotlarni ekranga chiqarish operatorlari. Mavzuni boshlashga hozirlik: Informatika va hisoblash texnikasi asoslari darsligi. O‘qituvchi tomonidan kompyuterlar ishga tayyorlanadi. Paskal dasturlash tili va unga oid plakatlar tayyorlab qo‘yiladi. Mavzuni yoritish: Dars ma’ruza va amaliyotning uyg‘unligi shaklida olib boriladi.