Paris et ses monuments historiques

Ushbu prezentatsiyada “Paris et ses monuments historiques” mavzusiтning rejasi va mavzu asosini ochib beruvchi so`zlar keltirilgan. Unda Fransiya davlati haqida batafsil ma`lumotlar berilgan.Mavzu asosidagi savollar ketma-ketlikda berilgan.