Paris et ses monuments historiques

Ushbu prezentatsiyada «Paris et ses monuments historiques» mavzusiтning rejasi va mavzu asosini ochib beruvchi so`zlar keltirilgan. Unda Fransiya davlati haqida batafsil ma`lumotlar berilgan.Mavzu asosidagi savollar ketma-ketlikda berilgan.