Pedagogikaning nazariy-metodologik asoslari. Milliy pedagogikaning mohiyati

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ushbu ma’ruza matnida pedagogika fanining mohiyati, umumiy asoslari, Sharq allomalari va jahon pedagog olimlarining pedagogika faniga qo’shgan hissasi, pedagogika fanining metodologiyasi hamda milliy pedagogikaning yo’nalishlari, ta’lim-tarbiyada ulardan samarali foydalanish yo’llari ochib berilgan.