Pedagogikaning nazariy-metodologik asoslari. Milliy pedagogikaning mohiyati

Ushbu ma’ruza matnida pedagogika fanining mohiyati, umumiy asoslari, Sharq allomalari va jahon pedagog olimlarining pedagogika faniga qo’shgan hissasi, pedagogika fanining metodologiyasi hamda milliy pedagogikaning yo’nalishlari, ta’lim-tarbiyada ulardan samarali foydalanish yo’llari ochib berilgan.