Ranadashlar tuqimlasi badam, alma, qareli tuwisi

Taqdimotta ranadashlar tuqimlasi badam, alma, qa’reli haqqinda berilgen.