Rang tasvirda odam qiyofasini tasvirlash

Bosh shaklining bo’laklarini chizish yuzning bosh qismlari-burun, ko’z, quloq, lablarni tasvirlashning asosiy qoidalarini puxta bilishni talab etadi.