Rangshunoslik va bo`yoqlardan foydalanish texnologiyasi

1. Ranglar va ularning o`ziga xos xususiyatlari. 2. Bo`yoqlar tayyorlash texnologiyasi. 3. Axromatik va xromatik ranglar. 4. Naqqoshlikda pardozlash usullari. 5. Ashyolarga badiiy ishlov berish. 6. Sodda hajmli yog’och buyumlarni naqshlash. (Quticha, lagan, toshoyna va x.k.).