Sanoatsiz oqava suvni qayta ishlash.

Ilgari oqava suvni daryo, ko`l va dengizga hech qanday qayta ishlovsiz tashlangan. Agar oqava suv miqdori va undagi aralashmalar miqdori uncha ko`p bo`lmasa, ularni tozalashda tabiiy jarayonlar–sedimentatsion va bakterial oksidlanish usulidan foydalanilgan. Yuqori miqdorli oqava suvni tabiiy jarayonlar bilan tozalash usulidan foydalaniladi.